Skip to content

#goodvibes in Canggu (Bali)

Potato Head Beach Club BaliNaše dobrodružství na Bali začalo v jeho jihovýchodní části jménem Canggu [čangu]. Oblast plná úžasných kaváren, zdravých restaurací, stylových warungů, kilometry dlouhé pláže a vůbec, tady to prostě žije jako nikde jinde na Bali (mimochodem, přezdívá se tady tomu také hipster district =D).

Our adventure in Bali began in its southeast part named Canggu. The are is full of amazing cafes, healthy restaurants, stylish warungs, miles of long beaches and everything here is just like anywhere else in Bali (btw., it is also called here “hipster district” =D ).

BaliUž z Česka jsme měli díky Majkovi z Balirealne.cz domluvený odvoz z letiště a naše první ubytování, které stejně jako ta další, bylo s bazénem, vlastní koupelnou a snídaní (bez které bychom se obešli, protože právě v Canggu jsou všechny ty hipster kavárny, biobistra a další místa se spoustou chutného jídla a smoothies a džusů a…no však koukněte na fotky 😉 ). Po 20 hodinové cestě přišly tyto dopředu objednané “služby” vhod, byli jsme unavení a představa, že večer sháníme na letišti taxi (za balijskou, nikoliv turistickou cenu) a pak ještě chodíme dům od domu a hledáme ubytování, nebyla vůbec lákavá. Další Čech pobývající na Bali, Vašek, nám přistavil ještě tentýž večer k naší vile skůtr (ale má i dvě krásné vily – Coklat a Diana) a a my tak byli připraveni začít si užívat tento ostrov plnými doušky. Btw., na skůtru jsem naposledy seděl před 10 lety, ale po pár stovkách metrů jsem se na něm cítil jako doma a to i v šíleném balijském provozu. Nakonec se mi jízda na něm dostala až tak pod kůži, že si nejspíš co nejdříve do Prahy konečně pořídíme Vespu 😀 . Bez skůtru na Bali jako byste totiž nebyli.

Already from Czech republic we had arranged an airport pick-up and our first accommodation, which like the others was with a swimming pool, a private bathroom and a breakfast (without which we were ok too at the end because of all those hipster cafes, biobistros and other places with plenty of tasty food and smoothies and juices and…rather take a look at photos 😉 ). After a 20-hour flight these “services” came in handy, we were tired and the idea that we had to find a taxi at the airport (for a Bali price, not a tourist price) and then walking from home to home and looking for accommodation was not tempting at all. There was also a scooter ready for as at our villa, so we were ready to start enjoying this island full of sighs. Btw., I rode a scooter 10 years ago but after a few hundred meters I felt all back in my hands, even in mad Balinese traffic. I liked it so much that I am thinking of buying Vespa here in Prague 😀 . Btw., without a scooter in Bali it is like to be here without legs.

Canggu Bali Canggu BaliCafe Organic BaliStmívá se tady už v šest odpoledne a od sedmi všude panuje černočerná tma, takže je vhodné brát na tento fakt ohled a podle toho také vstávat a zbytečně se neokrádat o světlo (což nám dělalo problém, protože jsme jednoduše nastaveni z Prahy vstávat pozdě a chodit pozdě spát). Takže první večer jsme se poloudali blízkým okolím, objevili pár míst, která jsme měli v itineráři a šli spát.

Here it is getting dark at six in the afternoon and there is black and darkness everywhere, so it is appropriate to take this fact into consideration and accordingly to it to wake up earlier to not roam about the light (which made us a problem because we are simply set from Prague to get up late and to go to bed very late). So, the first evening, we chatted around the nearby surroundings, discovered few places we had on the itinerary and went to sleep.

Beach Canggu BaliRáno jsme sedli na skůtr a jeli prozkoumat okolí, sehnat místní repelenty (doporučujeme značku – Utama Spice – Begone Bug) a vidět Canggu i za světla. Nakonec jsme ho nechali na parkovišti u pláže a konečně vběhli celí nedočkaví do vln Balijského moře. To bývá na jihovýchodě někdy poměrně klidné, ale často to na plavání moc není (spíš jen na čvachtání) a svého si tu užijí hlavně surfaři. A také dávejte pozor na příliv, ten dokáže být hodně roztahovačný a tam, kde pláž měla v jednu chvíli na šířku i 30 metrů, má při něm třeba jen 10 (to abyste pak nehledali ručníky a osobní věci někde v moři).

In the morning we sat on the scooter and went to explore the area, get the local repellents (we recommend the brand Utama Spice – Begone Bug) and see Canggu even in the daylight. Finally, we left the scooter in the parking lot by the beach and ran into the waves of the Balinese Sea. It is sometimes quite peaceful in the southeast but more often the sea is really wavy and suits perfectly for surfers. And also pay attention to the tide , it can be very stretchable and where the beach had at one point 30 meters width, after a while it has just 10 (so be careful you do not need to look for your towels and personal things somewhere on the bottom of the sea).

Canggu Bali Canggu Bali Canggu BaliBeach Canggu BaliTeď ale pojďme na místa, která nás zaujala a na která budeme ještě dlouho vzpomínat:

Café Organic
Naprostý mustvisit. Nádherný bílý interiér, dřevo, pohodová muzika, usměvavý personál a dokonalé jídlo, které potěší jak chuťové buňky, tak i oči. Nikdy jsme nevěděli, co si dát. Jestli smoothie bowls, freshe, all-day snídaně, saláty.. Všechno čerstvé a neuvěřitelně chutné. Naším tajným tipem je Nagga Dragon Smoothie Bowl. Cenově je tohle místo na poměry Bali drahé, ale stále se najíte levněji než v podobném podniku v Praze.

But now let’s take a look at places that fascinated us and which we will remember for a long time:

Café Organic
Absolute must-visit. Wonderful white interior, wood, cool music, smiling staff and a perfect meal that will delight both your taste buds and your eyes. We never knew what to order. If it should be smoothie bowls, fresh juices, all-day breakfast, salads.. Everything fresh and incredibly tasty. Our secret tip is the Nagga Dragon Smoothie Bowl. This place is a bit more expensive for Bali but still cheaper (and tastier) than a similar place in Prague.
Cafe Organic Bali Cafe Organic Bali Cafe Organic Bali Cafe Organic Bali Cafe Organic BaliCafe Organic Bali

Betelnut Café
V několika věcech podobné Organicu, ale dostanete zde i tradiční indonézskou kuchyni a celé zařízení a posezení je typicky balijské. V době oběda je lepší mít rezervaci. My zde ochutnali opět smoothie bowl a freshe. Cenově podobné Organicu.

Betelnut Café
In several things very similar to Organic Café but you will get here also traditional Indonesia cuisine and all the facilities and sitting is typically Balinese. At lunchtime it is better to have a reservation. We were here again tasting a smoothie bowl and fresh juices. Cost-like Organic Café.
Betelnut Cafe Canggu

Bazaar
Trh, který ožívá hlavně o víkendu mnoha stánky nejen místních, kteří zde prodávají své výrobky, šperky, kosmetiku, suvenýry.

Bazaar
The market that comes to life mainly on the weekends with many stands not only of local people, who sell their products here (jewelry, cosmetics, souvenirs, clothes..).
Bazaar Canggu Bali

Warung Varuna
Sem jsme přišli na tradiční nasi goreng (smažená rýže) a mie goreng (smažené nudle) a k tomu na pití mladý kokos. Výborné jídlo za poměrně nízké ceny.

Warung Varuna
Here we came to try the traditional nasi goreng (fried rice) and mie goreng (fried noodles) with a young coconuts to drink. Excellent food at relatively very low prices.
Warung Varuna Canggu Bali

Ithaka Warung
Další večer, další večeře. Tentokrát zelené kari s rýží a “Bali Sunset”, což bylo kuřecí maso v krémové pomerančové omáčce s rýží a smaženou zeleninou. K tomu opět mladý kokos (ano, toho jsme na Bali vypili hodně 😀 )

Ithaka Warung
Next evening, another dinner. This time we had the green curry with rice and the “Bali Sunset”, which was chicken in a cream orange sauce with rice and fried vegetable. And again, young coconuts as a drink (yes, we drank lot of young coconuts in Bali 😀 ).
Ithaka Canggu

Jedno odpoledne jsme se rozhodli, že když už jsme tady, musíme zažít jeden z legendárních beach clubů. Objednali jsme si Uber (ten v Canggu ještě není v takové nelibosti jako třeba v Ubudu) a za pár korun (doslova) se nechali odvézt do Potato Head Beach Clubu v Seminyaku. Před vstupem vás prošacuje ochranka a dovnitř vás nepustí s žádnou tekutinou kromě opalovacího krému (a samozřejmě s žádnou zbraní). S podobným opatřením se setkáte ve většině populárních klubů, které je zavedly v důsledku teroristických útoků na Bali v roce 2002. Pak už jen projdete vstupní stěnou do obrovského dvora s nespočtem (obsazených) stolů, pohovek, plážových lehátek a dalších míst k odpočinku a oči spočinou na velkém bazénu a baru uprostřed s výhledem na nekonečné moře. Převlékli jsme se do plavek, skočili do vody, doplavali k baru, objednali si drinky (kdy jeden stál tolik, co večeře pro dva ve Varuně s dvěma kokosy navrch) a užívali si přicházející golden hour. DJ pouštěl současnou muziku, lidé okolo se bavili a zažívali úplně jiné Bali, než o jakém jsme si četli. I tohle je totiž Bali a my tady byli spolu, pozorovali pomalu zapadající slunce a cítili se šťastní.

One afternoon we decided that when we are here we must experience one of the legendary beach clubs. We ordered Uber (which here in Canggu is still not as displeased as in Ubud) and for a couple of crowns (literally) we were taken to Potato Head Beach Club in Seminyak. A security guard checks you in front of the entrance and does not let you in with any liquid except a suncream (and of course no weapon). You can expect such a measure in most of the popular clubs here which is a result of terrorist attacks in Bali in 2002. Then you just walk through amazing entrance gate to a huge yard with countless (occupied) tables, sofas, beach chairs and other rest places and after that your eyes will spot a large swimming pool and a bar in the middle of it, overlooking the endless sea. We changed into swimsuits, jumped into the water, swam to the bar, ordered drinks (when one costs as much as dinner for two in Varuna with two coconuts on top) and enjoyed the upcoming golden hour. DJ was playing the contemporary music, the people around were having fun and we were experiencing completely different Bali than we were reading about before. This is Bali too, and we were here together, watching the sunset and feeling unbelievably happy.

Potato Head Beach Club Bali Potato Head Beach Club Bali Potato Head Beach Club Bali Potato Head Beach Club Bali Potato Head Beach Club BaliKdyž se začalo stmívat, vydali jsme se do centra Seminyaku. Rušné město si odbývalo jednu z dalších večerních dopravních špiček a protože se ozval hlad, zabloudili jsme do Dough Darlings, malé donuterie, kde akorát mladá majitelka připravovala poslední várku donutů (koukněte na jejich facebook, je to fakt kočka). Objednali jsme si a přímo před našima očima nám donuty nazdobila a naservírovala. Byly dokonalé, jemné těsto se doslova rozplývalo na jazyku. Sem prostě musíte!

When it started to darken, we headed to the center of Seminyak. A busy city had one of its traffic jams in the evening and because of hunger we went to Dough Darlings, a small doughnuterie where the young owner just prepared the last batch of doughnuts (look at their facebook, she’s really beautiful …). We ordered and right in front of our eyes she decorated the doughnuts for us and served them immediately. They were perfect, the delicate dough literally melted on the tongue. You just have to visit this place!

Dough Darlings BaliPak už si jen zavolat Uber, nechat se odvézt do apartmánu a ráno po snídani se sbalit a vyrazit směr ostrovy Gili. Canggu je rozhodně místo, které by neměl nikdo (mladý) vynechat. Není tady sice nejlevněji, ale za to má svou neopakovatelnou atmosféru a každý si v něm najde něco “svého”.

Then we just called Uber, let him took us to the apartment and in the morning after the breakfast and packing all things we headed off to the Gili islands. Canggu is definitely a place that no one (young) should miss. It is not cheap here but it has its unforgettable atmosphere and everybody finds something “of its own”.
Beach Canggu Bali

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *