Skip to content

Bergen, day 2 & 3

DSC_0510Nedávno jsme si uvědomili, že jsme uveřejnili článek jen o prvním dni v Bergenu a bylo by škoda se s vámi nepodělit i o zbytek =).

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

Druhý den jsme věnovali prozkoumávání historického centra, které je plné krásných barevných, typicky dřevěných domků, ve kterých najdete často obchody s tradičně minimalistickými doplňky do bytu. Dokázali bychom jimi naplnit celé letadlo! Ať už se zastavíte v Illums Bolighus na Strandgaten 20 nebo v Ting Bergen na Bryggen 13, určitě si tam najdete alespoň něco malého, co si budete muset odvézt domů =).  A podobných najdete po celém městě víc než máte prstů na rukou a možná i na nohou. K tomu si připočítejte nespočet antikvariátů a začnete litovat, že jste nepřijeli s větším kufrem.

DSC_0284 DSC_0283 DSC_0253 2 DSC_0261 2

Co se jídla týče, je to asi největší položka z útraty hned po ubytování. Snídat doporučujeme doma to, co si nakoupíte v samoobsluze, na oběd mají téměř všude na místní poměry výhodná menu. Nám nejvíce zachutnaly hamburgery v Harbour Café, které najdete přímo naproti přístavu. Určitě v něm vyjděte i po schodech nahoru a pokochejte se úžasným interiérem! Z kaváren pak stojí za zmínku Kaffemisjonen na ulici Øvre Korskirkeallmenning 5.

DSC_0366 DSC_0647

Odpoledne jsme se vydali lanovou dráhou (podobná, jako jezdí na Petřín) na Mount Fløyen (jízdenka 45NOK v jeden směr), kde vás čeká nádherný výhled na celý Bergen a doporučujeme tam zažít západ slunce. Celý Mount Fløyen je protkaný turistickými stezkami, takže se tam dá podniknout krásný hike, hodinový, dvouhodinový, ale třeba i celodenní.

DSC_0504DSC_0495 DSC_0479 DSC_0488 DSC_0494 DSC_0526

Na třetí den jsme si koupili v informačním centru výlet lodí k fjordům od společnosti Rødne. Je jen na vás, co všechno chcete vidět a hlavně, kolik chcete utratit. Bohužel, kvůli tomu, že noc předtím mrzlo a vytvořila se na hladině v jednom průsmyku tenká vrstvička ledu, která by na loď působila jako ostří nože (zatímco hrubší led loď bez problému prorazí), vzal nás nakonec kapitán kolem Alversundu, přes Radøy a Toska až na širý oceán, kde jsme v dáli mohli vidět ropné plošiny. Bylo úžasné po cestě pozorovat všechny ty barevné dřevěné domky rozeseté po jednotlivých ostrovech a ostrůvcích, ke kterým vede cesta jen po vodě.

DSC_0650 DSC_0661 DSC_0739 DSC_0725 DSC_0019 DSC_0049 DSC_0055 DSC_0182

Večer jsme pak věnovali už jen procházce rozsvíceným Bergenem, návštěvě několika obchodů a balení kufrů, protože v 5 ráno nás čekal budíček a odjezd na letiště. Ze všech míst, kde jsme zatím spolu byli, je Bergen to město, pro které tepaly naše srdce nejimpulzivněji a kam bychom se bez přemýšlení ihned přestěhovali. Oslo bylo překonáno. Chceme se vrátit, v zimě, abychom poznali dlouhé noci a bílou romantiku, ale i v létě, abychom strávili více času v nádherné okolní přírodě.

DSC_0234 2 DSC_0231 2 DSC_0368 DSC_0592 DSC_0607

We just realized we released only a post about our first day in Bergen and it would be a shame not to share the rest with you =).

Second day we were exploring historical center of the city which is full of beautiful picturesque wooden houses where you can find mostly shops with traditional minimalist home design accessories. We could fill up whole plane with them! For example, you can try Illums Bolighus on Strandgaten 20 or Ting Bergen on Bryggen 13 and we assure you won’t leave them without one small thing as minimum. And you can find in Bergen many shops like these, also count lot of antique shops and you will regret you didn’t arrive with bigger luggage =D.

DSC_0312 DSC_0317 DSC_0585 DSC_0258 DSC_0205 2

As you can know, food is the second highest expense beside of the accommodation. We recommend to have a breakfast at apartment, because you can buy lot of good things for reasonable price in supermarket. For lunch you can reach many restaurants which offers lunch menu. We were eating in Harbour Café where they have delicious hamburgers (but also salads, soups etc.), and do not forget to go upstairs and see beautiful traditional interior. When talking about coffee house, we can recommend Kaffemisjonen on Øvre Korskirkeallmenning 5.

DSC_0215 2 DSC_0227 2 DSC_0343 DSC_0359

In the afternoon we took funicular to Mount Fløyen (one way ticket for 45 NOK) where you can expect spectacular view of whole Bergen bay area and we really insist you to experience the sunset here! Whole Mount Fløyen is full of hiking trails, so you can spend there one, two, three hour or also one day beautiful hike.

DSC_0261 DSC_0422 DSC_0449 DSC_0515 DSC_0527 DSC_0533 DSC_0548

For the third day we bought in the info-center a ship cruise to fjords from company Rødne. It is completely up to you what do you want to see and mainly, how much you want to spend. Unfortunately the frost last night created on the water level around fjords thin layer of ice which can harm a ship like a knife edge (while the thick ice can ship break without problems), so captain decided to take us around the Alversund, through Radøy and Toska up to the open ocean, where we could see oil platforms. It was amazing to observe all those colorful wooden houses dotted around the various islands and islets which can you reach only by water.

DSC_0234 DSC_0236 DSC_0825 DSC_0902 DSC_0912 DSC_0831

In the evening we just wander around lighted Bergen, visiting few shops and packing our luggage because the alarm clock was set for 5 am to catch the bus to the airport. From all the places we’ve been together so far, Bergen is the city for which our hearts beat most impulsively and where we are ready to move without a second of deciding. Oslo has been overcome. We want to come back, in winter to discover long polar nights and white romance, but also in summer to spend more time in spectacular nature around.

DSC_0290 DSC_0264 DSC_0269 DSC_0570 DSC_0578 DSC_0573 DSC_0708 DSC_0701 DSC_0041 DSC_0822 DSC_0057 DSC_0031 DSC_0142 DSC_0249 2 DSC_0597 DSC_0604 DSC_0257

4 Comments

  1. Jako vždy – krásné fotky! Miluju ty norské domečky..

  2. Nádherné! Super krásné fotky. Jednou bych se tam taky ráda podívala… 🙂 moc hezky napsané.

  3. Wow what a beautiful pictures guys! Looks like you had a really good time
    Cheers,
    Kevin

  4. Nádherné fotky a přiznám se, že jste mě dost navnadili na návštěvu Bergenu. Vždycky jsem dávala přednost spíše teplým krajinám, ale možná je na čase vyzkoušet něco nového 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *