Skip to content

#goodvibes on Gili Meno Island (Bali)

Gili MenoSlovo “dovolenka” je odvodené od “dovoliť si”. Odvážiť sa dlhšie si pospať, so strapatými vlasmi opustiť postel a nasmerovať si to rovno na pláž, celý deň ignorovať telefón, len tak si listovať v knihe či objednať si rovno dva drinky. Proste vybočiť z každodennosti a robiť to, čo nám aktuálne robí radosť a prináša pôžitok.

Na Bali sme odchádzali v dobe, keď sme mali všetkého v Prahe tak akurát dosť (sťahovanie, behanie po úradoch, sr*čky v práci) a tak sme si vopred naplánovali pár dní mimo civilizácie. Ostrov Gili Meno sa stal naším útočišťom pred pred bežným životným štýlom a na tomto mieste sme pochopili naozaj, čo to znamená “spomaliť”.

To have vacation means “to let yourself something”. To let yourself sleep longer, with stray hair leave the bed and go straight to the beach, ignoring the phone whole day, just browse the book or order two drinks. To go out of your everyday routine and just do what makes you happy and brings you joy. 

We went to Bali when we had enough of everything in Prague (moving to new flat, sh*ts at work and other issues..), so we planned ahead to spend few days out of civilization. The island of Gili Meno has become our sanctuary far far away from a common lifestyle, and here we really understood what it means to “slow down”.

Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili MenoNaša cesta za hranice civilizácie začala v Canggu, odkiaľ nás miestny sprievodca a šofér (keby niekto chcel kontakt, napíšte nám e-mail) zaviezol do prístavného mesta Padang Bai. Cesta viedla cez rušný Seminyak a preľudnené hlavné mesto Denpasar, pokračovala po kľudnejšom východnom pobreží a po dvoch hodinách končila v spomínanom Padang Bai. Už pred samotným mestom sa okolo nás začali zbiehať miestni na motorkách a kívali na nás letáčikmi ponúkajúcimi lodnú dopravu. Od šoféra sme boli upozornení vopred, že po vystúpení z auta nás všetci miestni obklúčia a budú nám chcieť predať cestovné lístky. Realita po vystúpení z auta bola pre mňa osobne horšia, než akákoľvek predstava a nákup palubného lístku na loď z Bali na Gili Meno považujem dodnes za najhorší zážitok z celej dovolenky. Prístup miestnych predajcov mi proste nie je blízky a bol mi vyslovene nepríjemný (komu by bolo príjemné, ísť na cudzej motorke s cudzím chlapom, bez batožiny – lebo tá ide na inej motorke, ktorá je v nedohľade a nevedno kam…).

Our journey beyond civilization began in Canggu (link here), from where our local guide and chauffeur (if anyone wants contact, write us an e-mail) bound us to the port city of Padang Bai. The route led through the busy Seminyak and the overwhelmed capital city of Denpasar, continued along the quieter east coast and after two hours we ended in Padang Bai. Just before the city, locals on motorbikes began to chase us with offers for ship cruises. Our driver warned us in advance that after leaving the car, all of those locals would be around trying to sell us tickets. The reality after getting out of the car was even worse and for me personally, purchase of the boarding ticket for a boat to Gili Meno was the worst holiday experience. The approach of locals is far away from what I like and it was very unpleasant (who would have feel nice when going on motorbike with stranger guy without luggage, because luggage was on the other bike with other stranger, as same as Michael was on the another motorbike out of my sight..).

Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno

Súostrovie Gili sa skladá z troch malých ostrovov Gili Trawangan (prezývaný “party ostrov”), Gili Meno (ktorý sme navštívili a je najmenej zaľudnený) a Gili Air (taký zlatý stred zo spomínaných troch ostrovov). Z Bali na Gili sa môžete dostať parníkom (čo je najlacnejšia varianta, ale zaberie komplet celý deň) alebo rýchlym člnom. My sme využili služby spoločnosti Ekajaya Fast Boat, čo sme neskôr oľutovali a úprimne ju neodporúčame. Ich lode meškajú (niekoľko hodín), pracovníci sú dezorganizovaní a väčšina z nich nehovorí po anglicky, snažia sa z vás vytiahnuť peniaze na každom metri a vo všeobecnosti z tejto služby nemáte dobrý pocit. Z recenzií na internete je najlepšie hodnotená spoločnosť Scoot Fast Cruises, ktorej ľode sme videli v prístave (vždy dorazili na čas a k svojim cestujúcim boli maximálne ústretoví) a najbližšie jej služby určite využijeme.

The Gili archipelago consists of the three small islands Gili Trawangan (“party island”), Gili Meno (which we visited and is the least crowded) and Gili Air (something between the two mention before). From Bali to Gili you can go by ferry (which takes almost whole day) or by a fast boat. We used the services of Ekajaya Fast Boat, which we regret and we do not recommend it at all. Their boats are delayed for hours (we should go at noon but reality was 3pm), employees are disorganized and most of them do not speak basic English, they try to get money from you by any chance and you generally do not feel good about it. From reviews on the internet, Scoot Fast Cruises is best rated and we have seen it in the harbor (always arriving on time and having a great attitude to their passengers) and we definitely will use their services next time. 
Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno
Po niekoľkohodinovej ceste sme na Gili Meno dorazili unavení a vyhladovení, no už prvé kroky po opustenej pláži ostrova nás presvedčili, že ten strastiplný presun za to stál! Snehobiely piesok, ukľudňujúce ticho, bujará zeleň, malé príbytky a vilky z prírodných materiálov a minimum ľudí. Žiadne auta a motorky, len kone a bicykle. Neviem naisto, ako vyzerá raj, ale predpokladám, že vizuálne má veľmi blízko k ostrovu Gili Meno.
Ubytovaní sme boli vo vnútrozemí, v príjemnom resorte Les Villas Ottalia, kde si môžete prenajať svoju vlastnú ekovilku (je postavená z miestnych prírodných materiálov, má jednoduchý svetlý interiér a priamy prístup k bazénu). Pri bookovaní ubytovania na Bali a v jeho okolí odporúčame vždy porovnať ceny priamo na webe resortu / hotelu, na booking.com a aj na airbnb.com (hotely z Bali nájdete aj na AirBnb). Ceny sú vo väčšine prípadov rozdielne a občas aj niekoľkonásobne. Nám sa takto podarilo ušetriť celkom slušnú sumu, ktorá vlastne pokryla takmer všetky ostatné náklady spojené s dovolenkou na Bali 🙂After a few-hour drive, we finally arrived at Gili Meno, tired and hungry. But the first steps by the abandoned beach made us believe that the awful relocation was worth it! Snowy white sand, calming silence, small cottages and villas made of natural materials and a minimum of people. No cars and motorbikes, just horses and bicycles. I do not know what paradise looks like but I assume it is visually very close to Gili Meno. We stayed in the middle of island, in the pleasant resort Les Villas Ottalia where you can rent your own eco-lagoon (built of local natural materials, with simple bright interior and with direct access to the pool with salty water). When you are booking accommodation in Bali and its surroundings, we advise to compare prices directly on the resort/hotel website, booking.com, agoda.com and airbnb.com (yes, you can find many Bali hotels and resorts also on Airbnb). Prices are in most cases different, occasionally in tens of percents. We have managed to save a fairly decent amount of money which actually covered almost all other costs associated with our Bali vacation 🙂

Gili MenoGili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno

Tri dni strávené na Gili Meno sme si užili maximálne. Jazdili sme na bicykloch, oddychovali na pláži, popíjali mladé kokosy, potápali sa u morského koralu spolu s krásnymi farebnými rybkami (skoro ako v Hľadá sa Dori!), navštívili sme korytnačiu záchrannú stanicu (a škôlku v jednom) a užívali si, ako čas na tomto magickom mieste pomaly plynie. Každý večer sme chodili do jednej z miestnych reštaurácií (nie je ich veľa a ceny sú vyššie než na Bali), kde sme si pochutnávali na čerstvom ovocí alebo tradičnom mie goreng.

Three days spent at Gili Meno we enjoyed on maximum. We drove on bicycles, relaxed on the beach, drank young coconuts, diving at the sea coral along with beautiful colorful fishes (almost as in Finding Dory movie!). We visited turtle sanctuary (and nursery in one) and enjoyed how the time in this magical place flows slowly. Every evening we went to one of the local restaurants (there are only few and prices are higher than in Bali) where we enjoyed fresh fruits or traditional mie goreng. 

Gili Meno Gili Meno Gili Meno
Už teraz vieme, že sa na Gili Meno alebo Gili Air znova vrátime a ostaneme o niečo dlhšie než tri dni. Na pomyselnom wishliste nám stále ostalo potápanie sa s korytnačkami, pre ktoré je toto miesto ako stvorené.
Ako dlho by ste vydržali na “neobývanom” ostrove vy? 🙂

We already know that we will return to Gili Meno or Gili Air and we will stay for a little longer than three days. On the imaginary wishlist we still have diving with the turtles for which this place is created. 
How long would you stay on the “uninhabited” island? 😉 

Gili Meno Gili Meno Gili Meno Gili Meno

3 Comments

  1. Erik Erik

    “Z kade”? Tak to snaď ani neexistuje… “Odkiaľ” by asi znelo lepšie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *