Skip to content

New York, 24th Dec

New York Day 2Je Štědrý den ráno a my vstáváme. Vstáváme v New Yorku. Po tom nejlepším spánku, co jsme kdy na cestách zažili. Balíme si věci zpátky do kufrů, loučíme se s pokojem a koupelnou, které si získaly naše srdce a dole na recepci nezapomínáme na pochvalu. Dnes toho na programu moc nemáme, člověk se nemusí na Vánoce unavit do bezvědomí =).

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )
New York Day 2 New York Day 2Oblohu opanovala šeď, vrcholky mrakodrapů se skryly v mlze a my vyrazili směrem k Times Square, abychom si ho zažili i ve dne. Ještě více lidí, světla zhruba stejně jako v noci. Začíná mrholit a tak se schováváme do Macy’s. Spousta lidí ještě nakupuje dárky na poslední chvíli, už nyní je na většinu věcí alespoň nepatrná sleva. Objevujeme poschodí jen s vánočními dekoracemi a ozdobami. Na stromeček si můžete pověsit opravdu cokoliv.

New York Day 2

New York Day 2Chuť na kávu nás zavedla do Culture Espresso Bar, kde jsme si na chvíli odpočinuli nad šálkem flat white. Pokračovali jsme do Bryant Parku, kde je celoroční tržiště s handmade výrobky a přes zimu také otevřené kluziště s velkým vánočním stromem. I přes to, že New York byl bez sněhu, všudypřítomná výzdoba nenechala nikoho na pochybách, čím lidé aktuálně žijí. Nebe se začalo modrat a kousek odsud se nachází slavný Grand Central Terminal. Vnitřní prostor byl velmi tmavý, což nás překvapilo, protože ve filmech bývá vždy plný světla. Vrátili jsme se zpátky do Ace Hotel pro kufry a přemístili se o dvě ulice níže, do hotelu The Evelyn, který se pro nás stal útočištěm po zbytek výletu. Byli jsme u vytržení z toho, že se nachází jen pár kroků od Flatiron Building. A tak započal “rituál”, kdy jsme si tento nádherný kus architektury fotili pokaždé, kdy jsme šli okolo (takže minimálně 2x denně =D ).New York Day 2New York Day 2New York Day 2V WholeFoods jsme ještě cestou koupili zelený stromeček, ten si ozdobili a udělali si tak vlastní malé Vánoce na hotelovém pokoji. Večer už pak byl v plánu jediný cíl. Je přeci 24. prosince. Ano, proslulý strom v Rockefellerově centru, který se rozsvěcí už od roku 1933. Nejdřív ale míjíme Radio City Hall, která září do noci. Okolí Rockefellerova centra je plné lidí a tak prodrat se ke stromečku a udělat si fotku je téměř heroický výkon. Ale pak ho spatříte a..je krásný, obrovský, ověšen tisícovkami světýlek a velkou zářící hvězdou. Další dětský sen splněn. Vánoce v New Yorku, bez bramborového salátu, bez kapra či řízku, ale naprosto pohlceni atmosférou o půlnoci usínáme plni dojmů a zážitků, šťastní.

Pokračování příště.

New York Day 2New York Day 2New York Day 2It’s Christmas morning and we wake up. We get up in New York. Still can’t believe it. After the best sleep we’ve experienced on our trips. We pack our things, saying goodbye to a room and bathroom which won our hearts and heading down to the front desk where we did not forget to praise. We do not have much on the program today because we do not want to be too tired when it’s Christmas =)New York Day 2New York Day 2

The sky was grey, the tops of skyscrapes were hiding in the fog and we headed toward Times Square to experience it also during the day. Even more people with the same light as in the night. It starts drizzle a bit so we found a hideaway in Macy’s. A lot of people were buying the last moment gifts, some products were already in sale with a discount. We discovered a floor with Christmas decorations and ornaments and realize that you can really hang on the tree whatever you want =D.

An hour after we found small little cafe named Culture Espresso Bar where we rested for a while having a cup of flat white. We continued to Bryant Park where you can find market with handmade good opened for whole year and also in winter there is skating rink with a huge Christmas tree. Despite the fact that New York was without snow, all the decorations everywhere made you feel the season. The sky began to turn blue and a short distance away is the famous Grand Central Terminal. Interior space was very dark despite the fact in movies and music clips is always full of light.New York Day 2New York Day 2New York Day 2

We got back to the Ace Hotel for luggage and moved two streets below, at The Evelyn, which became for us a refuge for the rest of the trip. We were in awe of the fact that it is located just a few steps from the Flatiron Building. So we began the “ritual” of taking pictures of this wonderful piece of architecture every time we walked around (so at least 2x a day =D ).

New York Day 2New York Day 2We also bought a small green tree at WholeFoods which we decorated and made up our very own small Christmas in our hotel room. In the evening we had only one goal. It is December 24th! Yes, the famous Rockefeller Center Christmas Tree which lights up since 1933. But first we pass Radio City Hall which shines into the night. Rockefeller Center was full of people around so making the way through the crowds to the tree and take a photo of it was almost heroic performance. It was beautiful, huge, with thousands of lights and one big shining star. Another childhood dream fulfilled. Christmas in New York, without potato salad, without carp or schnitzel, but totally engulfed with atmosphere we fell asleep at midnight, full of impressions and experiences, happy.

To be continued.New York Day 2 New York Day 2

One Comment

  1. Krása! Myslím, že na Vianoce nejde o kapra a šalát, ale o to, s kým si. A vy dvaja k sebe patríte :). Naviac NYC je čarovné stále, počas Vianoc o to viac. Inak aj mňa prekvapilo, že Grand Central je pomerne tmavé! 😀 Ale atmoška bola aj tak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *