Skip to content

New York, 28th Dec

Je před námi poslední den a noc v New Yorku. Ráno je zahalené v šedi, ale neprší. Po snídani vyrážíme do ulic, které jsou plné lidí a aut. Vánoce jsou ty tam, poznat to jde už jen podle ozdobených výloh. Přecházíme ulicemi mezi jednotlivými avenues a míříme do Central Parku. Předtím ale ještě zastávka u Rockefellerova centra a hotelu Plazanejelegantnějšího hotelu v New Yorku.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

Že je Central Park obrovský, nám bylo jasné. Viděli jsme ho přece z vyhlídky Top of the Rock. Ale tu reálnou velikost člověk pozná až dole, na zemi, kdy do něj vstoupí a začne se procházet. Strávili jsme v něm dvě hodiny a dostali se sotva k Metropolitnímu muzeu umění, které leží v kratší polovině. Zbytek jsme si schovali na příště ;). Pár desítek minut jsme se ještě toulali po Upper East Side a pak metrem zamířili k Wall Street.

Povinná zastávka v kavárně (Black Fox) a na skvělý oběd v Digg Inn, vyfotit si Delmonico’s, která je takovým malým flatironem a hurá do doků Staten Island Ferry, která vás zdarma odveze na Staten Island a zpět. Ptáte se proč? Protože z ní se vám během 20minutové plavby naskytne jedinečný pohled na Sochu Svobody a celý dolní Manhattan, stejně jako na Jersey City. Dá se to bez problému zvládnout na otočku, na Staten Island jednoduše vystoupíte, projdete terminálem a zase se nalodíte zpět.

Mezitím se setmělo a my si tak udělali procházku nočním New Yorkem. Byl to opět jiný zážitek, a musíme podotknout, že jsme se cítili naprosto bezpečně, i když jsme občas zabloudili do postranních ulic. Pro každého milovníka knih a časopisů je pak povinnost navštívit několikapatrový Barnes & Noble na Union Square. My tady strávili dvě hodiny a nemít váhový limit na zavazadla, odcházíme s minimálně deseti výtisky.

Blížila se půlnoc a s ní poslední “atrakce”. Noční vyhlídka ze samotného Empire State Building. Vstupenky jsme opět kupovali předem a vyhnuli se tak řadám v přízemí (ale bohužel vyčkali jednu velmi dlouhou na tuším 75. podlaží, kde se “přesedá” na menší výtah, který vás vyveze na velkou vyhlídku na 86. poschodí). Odbíjí půlnoc, je zde spousta lidí a my máme výhled na celý noční New York. Zářící Times Square a Pátá Avenue, Queens a Brooklyn zahalené ve žlutém pouličním světle a na druhé straně usínající Jersey. Dobrou noc, New Yorku.

Last day and night in New York is awaiting us. The morning is veiled in gray but no rain. After breakfast we go out to the streets which are full of people and cars. Christmas is gone, reminding them just the decorations in shopping windows. We are walking through the streets between the avenues and heading to Central Park. But before we have to stop at Rockefeller Center and the world re-nowned Plaza Hotel, New York’s most exciting hotel experience. 

The fact that Central Park is huge was clear. We saw it from the observation deck on Top of the Rock. But the real size you get know on the ground, when you enter it and begin to walk. We spent two hours there and barely made it to The Metropolitan Museum of Art which lies in the shorter half of the Park. We left the rest for next time ;). We roamed a few tens of minutes more in the Upper East Side and than hopped onto subway and headed to Wall Street.

Firstly we stopped by in the café (Black Fox) and for a great late lunch at Digg Inn. We also did not forget to take pictures of Delmonico’s which is such a small flatiron building. Right after we went to the docks for State Island Ferry which can take you to the Staten Island and back for free. You ask why? Because thanks to this 20 minutes voyage you can experience a unique view of the Statue of Liberty, whole Lower Manhattan as well as Jersey City. You could easily manage whole trip in one hour, just disembark on Staten Island, go through the terminal and embark again.

Darkness fell, and so we walk at night in New York City. Again it was a complete different experience and I must say that we felt completely safe, even if we occasionally wandered through the side streets. For any lover of books and magazines is the obligation to visit Barnes & Noble at Union Square. We spent two hours here and not have a weight limit for luggage, we are leaving with a minimum of ten books and thick magazines.

It was nearly midnight and there came the time for our latest “attraction”. Night view from the Empire State Building itself. We bought tickets in advance again thus avoiding queues on the ground (but unfortunately we did not avoid one hour queue on the 75th floor where you need to change to a smaller elevator which takes you to the 86th floor, the observation desk). Suddenly the midnight came and we had whole New York shining to the night just right below us. Radiating Times Square and Fifth Avenue, Queens and Brooklyn draped in the yellow street lights and on the other hand Jersey falling asleep. Good night, New York.

2 Comments

  1. noname noname

    neviem o tom ze by MOMA lezala v polke Central parku

    • Chyba se vloudila, nachází se tam Metropolitní muzeum umění. Díky za upozornění, v textu opraveno 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *