Skip to content

Toulouse

DSC_0387Když cesta je cíl. I takhle by se dal popsat prvotní impuls pro náš výlet do Toulouse. Kdo by totiž odolal zpáteční letence za €1.94? A tak se stalo, že v říjnu minulého roku jsme měli v emailu letenky na srpen s myšlenkou, že pokud by nám do toho něco vlezlo, necháme to propadnout. Nenechali jsme. A dobře jsme udělali! Toulouse je totiž krásné jihofrancouzské město, které nám nejvíce připomínalo svou architekturou a prostředím italskou Veronu a Benátky.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

DSC_0388 DSC_0396 DSC_0399Fanoušci létání ale určitě ví, že Toulouse je také sídlem a vlastně rodištěm letadel Airbus. A my nemohli návštěvu areálu a také muzea Aeroscopia vynechat. O tom ale v některém z příštích článků, který bude plný fotografií a zajímavostí právě o letadlech. Teď ale zpátky do historického centra Toulouse. Ubytování jsme opět našli přes AirBnB a to rovnou na nejrušnější ulici Boulevard de Strasbourg, v posledním, 8. patře budovy s výhledem na celé město. A jak se na Francii patří, s okny od podlahy až ke stropu. Vstávat do sluncem zalitého výhledu, vidět pod sebou zelené koruny stromů a v dáli krásné historické centrum města, to je něco, na co si člověk nezvykne asi nikdy (rozuměj, nestane se z toho rutina a vždycky ho to chytí za srdce).DSC_0476 DSC_0531 DSC_0408 DSC_0410

Město jako takové je velké, rozlehlé a roztahané do okolí. Ale to nefalšované centrum (na východním břehu Garonny) plné kaváren, bister, butiků a obchůdků se vším, na co si jen vzpomenete, projdete behěm jednoho dne. Opět jsme si uvědomili, jak je úžasné chodit bez mapy, jen tak se ztrácet v úzkých uličkách, abychom po hodině zjistili, že jsme došli na stejné místo, ze kterého jsme vycházeli. Popisovat zde jednotlivé památky a obchůdky je zbytečné, ty si opravdu najdete velmi lehce sami. Za zmínku ale určitě stojí fakt, že otevřeno mají většinou pondělí až sobota od 10 do 19 hodin s 1-2 hodinovou přestávkou na oběd. Takže pokud plánujete strávit v Toulouse víkend, na nákupy vyražte v sobotu ;).

lafinacee DSC_0409 DSC_0397 DSC_0400Ale určitě skočte do milého designového obchůdku Slow Concept na 10 Rue Sainte-Ursule, odkud jsme si dovezli lampičku Flexo 001. Skvělé je také nejen papírnictví Trait na 60 Rue des Tourneurs. A další a další a další =). Jednoduše choďte, koukejte a zkoumejte. Na tu nejlepší kávu a koláč/cookie/brunch s vtipnou obsluhou jako třešničkou na dortu určitě zajděte do La Fiancée na 54 Rue Peyrolières. Na místní poměry levný, ale o to chutnější hamburger ochutnejte v Les Toulous’ Hen na Rue de la Pomme. Určitě se také projděte po náplavce, která sice postrádá jakékoliv bary jako ta v Praze, o to je ale klidnější a poskytuje mnohem větší prostor pro relaxaci.

Pokud neplánujete návštěvu Airbusu, na Toulouse vám stačí víkend. Je to krásné město, plné úžasných, milých, ochotných a pozitivních lidí (ach jak krutý byl pak návrat do Prahy) a neudělejte stejnou chybu jako my a zaplaťte si velký kufr. Bude se vám hodit, protože s prázdnou určitě neodjedete 😉

DSC_0403 DSC_0402 DSC_0411 DSC_0502When the journey is the destination. In this way we can describe the initial impulse for our trip to Toulouse. Who would resist a return ticket for €1.94? So it happened we bought the flight tickets in October 2015 keeping in mind we don’t care if we finally fly or not. But we did. And we are happy about it. Toulouse is a beautiful southern French town that reminded us with its architecture and atmosphere Verona and Venice in Italy.

DSC_0406 DSC_0503 DSC_0494 DSC_0536Fans of flying knows that Toulouse is also a birthplace of Airbus planes. So we could not omit a visit of the campus and also Aeroscopia museum. But you can read about it in some of the next posts here on blog, it will be full of photos and interesting info about planes. Again we found accommodation on AirBnB, on the busiest street Boulevard de Strasbourg, at last, 8th floor, overlooking the entire city. And as it is typical for french apartments, with windows from floor to ceiling. To wake up to the sunlit view, to see beneath green treetops and in the distance beautiful historic city center, that is something you probably never used to (read it – it does not become a daily routine, it will always catch your heart).

DSC_0497 DSC_0495 DSC_0496 DSC_0517 DSC_0511The town itself is large, sprawling and rambles into the surroundings. But the genuine center (on the eastern bank of the Garonne) is full of cafes, bistros, boutiques and design shops with everything you can think of. Again, we realized how wonderful is to walk without map, just to lost in the narrow streets and after an hour of walking and discovering came to place where we start at. Describing here various sights, landmarks and shops is useless, you really need to find them by yourself, it is fast and easy..just walk! But worth to mention, they are usually open from Monday to Saturday from 10 am to 7 pm with a 1-2 hour lunch break. So if you plan to spend a weekend in Toulouse, head for shopping on Saturday ;).

DSC_0535 DSC_0518 DSC_0519DSC_0493 toulouseBut surely visit a nice design shop Slow Concept at 10 Rue Sainte-Ursule, where we bought cute lamp Flexo 001. Also amazing is not-only stationery Trait at 60 Rue des Tourneurs. And more and more and more =). Just walk, look around and explore. You can find the best coffee and cake/cookie/lunch/brunch with a witty barista as icing on the cake in La Fiancée at 54 Rue Peyrolières. Cheap (by local standards) but very tasty burger you can find in Les Toulous’ Hen at Rue de la Pomme. And be sure to stroll along the waterfront which is lacking bars and bistros like the one in Prague, but it is quieter and provides much more space for relaxation.

If you do not plan to visit the Airbus and Aeroscopia museum, you need just a weekend for Toulouse. It’s a beautiful city, full of wonderful, nice, willing and positive people (oh, how cruel was the return to Prague) and do not make the same mistake as we did and pay for a large baggage. It will be useful because we assure you, you will not leave Toulouse without empty hands 😉DSC_0539DSC_0523 DSC_0508DSC_0498 DSC_0538 DSC_0565

4 Comments

  1. You guys capture very cool moments and buildings. It seems like a beautiful city
    Cheers,

    Kevin

  2. You know how much I love your blog. Beautiful photos.

    New post is up on UNIQUEYEAH !
    uniqueyeah.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *