Skip to content

10 reasons why to visit Bali now!

10 reasons why to visit BaliBali nebylo nikdy naším must-visit. Jihovýchodní Asie (potažmo celá Asie vyjma Japonska) nebyla vlastně vůbec na našem seznamu míst, která chceme navštívit. Jenže člověk míní a čas mění a díky akci “Treasure Hunt” u Qatar Airways jsme najednou měli v emailové schránce letenky ne do vysněného Tokia, ale mnohem jižněji, do Denpasaru na ostrově Bali.

Bali has never been our must-visit. Southeast Asia (or all of Asia except Japan) was not even on our list of places we want to go. But the time is changing and with the “Treasure Hunt” promo from Qatar Airways we suddenly have flight tickets in the email not to the dreamed Tokyo but much further to Denpasar on Bali.

10 reasons why to visit BaliVůbec jsme v tu chvíli (půlka ledna) netušili, kam to letíme. Když se řekne Bali, první většinu lidí napadne: zelený ráj na zemi; poměrně levná exotická dovolená plná zážitků; ostrov nekonečného množství chrámů a všudypřítomného duchovna; útočiště digitálních nomádů. Všechno je to pravda. A mnohem víc.

We did not even know where we are flying at that moment (half of January). When it comes to Bali, the first most people come up with are: a green paradise on earth; a relatively cheap exotic holiday full of experiences; the island of infinite number of temples and the ubiquitous spirituality; a refuge for digital nomads. Everything is true. And much more.

První informace jsme hledali samozřejmě na googlu, kde najdete (i v češtině) spoustu dobrých rad a doporučení. Ty nás zavedly postupně na další portály, diskuzní fóra a blogy a konečně také k facebook skupině Češi a Slováci na Bali / Czechs & Slovaks in Bali. Tam jsme narazili na blog Bali reálně, jehož pisatel Mike nám velmi ulehčil první dny pobytu. Samozřejmě hodně pomohli kamarádi, ať už ti, co tam byli před několika lety, nebo ti, co se nakonec vrátili pár dní před naším odletem. Každopádně, Bali je už dneska tak profláknuté, že se nemusíte ničeho bát a i s jen základy angličtiny se tam můžete vydat na vlastní pěst. Ono totiž zjistíte, že jednak někteří Balijci umí česky, ale druhak také, že narazit na Čecha nebo Slováka (který není turistou) není zase až tak těžké :), zejména pak v oblasti Canggu a Ubudu.

First of all, we searched Google for information where you can find a lot of good advice and recommendations. Of course, a lot of friends helped too, mainly those who returned from Bali just few days before our departure. Anyway, Bali is already now so known that you do not have to worry about anything, and even with the basics of English, you can go there on your own.

10 reasons why to visit Bali 10 reasons why to visit Bali 10 reasons why to visit BaliA proč na Bali vlastně vážit tak dlouhou cestu a to čím dřív, tím lépe? Důvodů můžeme vyjmenovat stovky a to jsme viděli jen zhruba třetinu toho, co tento ostrov nabízí. Nicméně tady jsou ty, co v nás zarezonovaly nejvíce:

 • místní lidé, jejich pozitivní myšlení, vstřícnost, ochota a radost ze života
 • ostrov se poslední roky neuvěřitelně rychle rozvíjí a bude víc a víc zatížen turismem (aktuálně se rozbíhá plán na stavbu druhého letiště na severu ostrova, protože to v Denpasaru je na maximu své kapacity: 20 milionů cestujících ročně)
 • ubytování, jídlo a služby jsou stále na české poměry neuvěřitelně levné (zde ale záleží na vaších nárocích..můžete bydlet za 200kč na noc, ale také za 5.000,-, stejně jako se můžete skvěle navečeřet za stokorunu, ale také za pětistovku)
 • příroda – střed ostrova je to to nejzelenější místo, co jsme kdy viděli..karibské Guadeloupe je zelené taky, ale tady je toho mnohem více a nad to ještě na vás na každém kroku dýchá duchovno a vnímáte ho ať už chcete nebo ne
 • tři ostrovy Gili – za nás Gili Meno, které projdete pěšky za půl hodiny, ale na některých místech si připadáte jako na pustém ostrově..
 • ostrovy Nusa Lembongan, Ceningan a Penida – aneb jak nám bylo řečeno, takto Bali vypadalo pár let zpátky..a opět překrásná příroda, kam se člověk podívá
 • úžasné jídlo, od tzv. bowls plných smoothie, ovoce, oříšků a dalších zdravých pochutin, přes tradiční nasi/mie goreng až po ryby nebo hamburgery. A když jsme u toho jídla, tak ovoce..jeho chuť, rozmanitost (a konečně i ceny v porovnání s těmi u nás) je neuvěřitelná..den co den jsme vypili a vydlabali alespoň jeden mladý kokos (někdy i tři), k tomu papaya, mango, ananas, dragon fruit, melouny (na druhou stranu zeleniny zde není mnoho a je mnohem dražší)
 • každý den nové místo, nové zážitky..ať už vyrazíte kterýmkoliv směrem, i po měsíci má ostrov co nabídnout
 • pro každého je zde něco – od relaxování na pláži pod palmou nebo u infinity poolu uprostřed džungle, přes aktivní treking nebo surfování, jógu, duchovno, přírodní krásy a úkazy, balijskou kultůru až po (nejen) místní kuchyni nebo barevné západy slunce
 • kdyby se náhodou samotné Bali omrzelo, je zde vždycky možnost přeletět na jiný indonézský ostrov, třeba Lombok, Flores, Komodo nebo jiné

10 reasons why to visit Bali 10 reasons why to visit Bali 10 reasons why to visit Bali 10 reasons why to visit BaliAnd why to undergo such a long way to Bali and the sooner, the better? We can list hundreds of reasons even we saw only about a third of what this island offers. However, here are the ones that made the most of us:

 • local people, their positive thinking, helpfulness, willingness and natural joy of life
 • the island has been incredibly fast growing in recent years and will be more and more burdened by the tourism (the plan to build a second airport in the north of the island is currently under development because Denpasar is at its maximum capacity> 20 million passengers per year)
 • accommodation, food and services are still unbelievably cheap when you compare it with prices in Czech (of course it depends on your demands – you can live here for $10 per night but also for $200 as well as you can have a great dinner for $4 but also for $20)
 • nature – the center of the island is the greenest place we’ve ever seen. Caribbean Guadeloupe is green too but here it is so much more and also here is still a breath of spirituality everywhere and you perceive it whether you want it or not
 • the three islands of Gili – we vote for Gili Meno which you walk up and down in half an hour, but in some places you feel like on desert island
 • the islands of Nusa Lembongan, Ceningan and Penida – or as we have been told, this way Bali looked back a few years ago..and again, the beautiful nature all around you
 • amazing food, from so-called bowls full of smoothie, fruits, nuts and other healthy snacks, through traditional nasi/mie goreng to fish or burgers. And when we talk about food – the fruit..its taste, the variety (and finally the prices) is unbelievable..every day we drank and scrub at least one young coconut (mostly three of them!), papaya, mango, pineapple, dragon fruit, melons..on the other hand, vegetables are much more expensive and the selection is not so rich
 • every day a new place, new experiences..you can go any way, any direction and even after a month the island has still something to offer
 • everyone can do anything – from relaxing on the beach under the palm tree or by the infinity pool in the middle of the jungle, through active trekking or surfing, yoga, sprituality, exploring natural beauty, Balinese culture and events, local cuisine or colorful sunsets
 • and if you somehow get tired of Bali, there is always the possibility to fly to another Indonesian island such as Lombok, Flores, Komodo or other

10 reasons why to visit Bali 10 reasons why to visit Bali Přesvědčili jsme vás? Nebo máte s Bali jinou zkušenost? V dalších článcích vás seznámíme s jednotlivými místy, která jsme navštívili. Těšit se tak můžete na Canggu, Gili Meno, Nusa Lembongan, Ceningan a Penida, Ubud a v podstatě celé vnitrozemí ostrova Bali.

Have we convinced you? Or do you have any other experience with Bali? In the following articles we will introduce you to the different places we have visited. You can look forward to Canggu, Gili Meno, Nusa Lembongan, Ceningan and Penida, Ubud and essentially the entire inland of Bali.

10 reasons why to visit Bali

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *