Skip to content

7 Islas Hotel Madrid

7 Islas Hotel MadridSom letné dieťa, svoje narodeniny oslavujem koncom júla a ak sa ma spýtate, čo si prosím na narodeniny, odpovedám “letenky”! Mišo sa ma už pre istotu ani nepýta, rovno hľadá a objednáva 🙂
Uplynulé leto ma prekvapil letenkami do Madridu. Okrem nich mi prisľúbil na narodeninovom blahoželaní aj krásny hotel a toľko jedla, koľko len chcem.
#happyforever

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

O Madride ako takom vám napíšeme niekedy najbližšie, dnes pár slov (a najmä fotografií) k nášmu hotelu 7 Islas Hotel. Obaja počas našich ciest obľubujeme byť v centre diania, kde to máme na skok k najrušnejšej triede mesta, kde sa o polnoci môžeme vybrať na nejaké supernezdravé jedlo a každé ráno je to skvelý východzí bod pre náš plán na daný deň.

7islas-26 img_5973

Hotel 7 Islas sa nachádza len pár metrov od Gran Vía, nákupnej tepny Madridu. Sídli v jednej z tichých bočných uličiek, kde máte dostatočný kľud a zároveň po pár krokoch ste v centre diania. Už pri vchode do hotelu zaujme veľmi jednoduchá a zároveň súčasná rekonštrukcia interiéru. Recepcia a priľahlý bar pôsobia ako jeden veľký loft, so vzdušným priestorom, citlivo zachovanými pôvodnými prvkami stavby a krásnym minimalistickým zariadením. Na niekoho by mohol pôsobiť tento interiér chladno, no našim srdciam uľahodil a vždy ráno aj večer (doba kedy sme sa v hotely zdržiavali) sme si užívali každú minútu strávenú v ňom. Čo som ocenil najviac, bol fakt, že nikde neboli reklamné predmety, letáky, turistické brožúrky. Žiadne preplácané miesta, všade množstvo priestoru na vnímanie výnimočnej atmosféry tohto hotelu.

7 Islas Hotel MadridSamotnou kapitolou bola naša izba a jej zariadenie. Dominantné postavenie v nej mali svetlé farebné tóny. Tie sa prelínali od podlahy, cez obliečky a steny, až po závesy. Oproti nim, nábytok bol výrazne tmavý, čo vytváralo zaujímavý kontrast. Čo nás potešilo špeciálne, boli prírodné materiály, ktoré dominovali zariadeniu. Doska pracovného stolu z pravého dreva, bavlnené obliečky, koberec z prírodnej vlny, … Za nás palec nahoru a veľký dôvod na radosť.

7 Islas Hotel Madrid7islas-11

Po prvom otvorení dverí do kúpeľne sme boli potešení ešte viac. Tmavá mramorová dlažba, svetlé steny, bavlnené župany a kozmetické prípravky s prírodnými zložkami od Malin + Goetz. Kebyže nie je náš čas v Madride nijak limitovaný, asi by sme v spomínanej kúpeľni strávili viacero dlhých večerov 🙂

7islas-13 7islas-15

Ak ste na cestách a denne prejdete ako my 20 a viac kilometrov (díky Apple Watch za cenné zdravotné data!), večerný oddych a výdatné raňajky v nasledujúce ráno sú proste základ. My sme oboje našli v 7 Islas Hotel Madrid a nadmieru sme si to užili! 🙂

img_5972I am  a summer kid, celebrating my birthday in late July and if you ask me what I wish to get,  my answer is “flight tickets”! Mike doesn’t even bother to ask me, he is just searching and ordering =). This last summer he surprised me with tickets to Madrid. Besides them he promised me a beautiful hotel and as much food as I want.
#happyforever

We will write much more about whole Madrid in some of next posts, but today we want to share with you few words (and mainly photos) about our 7 Islas Hotel. We both love to stay in the heart of the city where it is close to the busiest street where you can get delicious streetfood even at midnight and where it is also every morning the best point to start our walks.

7islas-19 7 Islas Hotel is just a few meters from Gran Vía, the shopping boulevard of Madrid. Housed in one of the quiet side streets where you get sufficient rest and at the same time you are just few steps from the beating heart of Madrid. Already at the entrance to the hotel you can see pretty simple, newly reconstructed hall. Reception and adjacent bar cat together as one large loft, with airspace sensitively preserved original features of the building and with beautiful minimalist equipment. For someone could look the interior cold but our hearts were in line with it and we enjoy every morning and evening we spent there. What we appreciated most was the fact that you can’t see anywhere promotional items like brochures, maps and other advertisements for tourists. No reimbursed places, everywhere plenty of space to the perception of the exceptional atmosphere of this hotel.

7islas-9 7islas-12A separate chapter was our Deluxe double room and its equipment. It was full of bright color tones. They were overlapped from the floor through the bedding and walls to the curtains. Compared to them, the furniture was quite a dense which created an interesting contrast. What especially pleased us were natural materials which dominated here. Bench-top of the working desk from real wood, cotton bedding, carpet mate from natural wool.. All of this was a big reason for our joy.

7islas-14 7islas-16When we firstly opened door to the bathroom we were even more pleased. The dark marble tiles on the floor, light walls, cotton bathrobes, big mirror in simple wooden frame and cosmetics with natural ingredients from Malin + Goetz. To have no limited time in Madrid, we would spent much more time just being here in bathroom, having bath and enjoying this beautiful space.

7islas-20 If you walk every day more than 20 kilometres like us (thank you Apple Watch for valuable health data!), evening rest and hearty breakfast next morning are simply the base. We found both in 7 Islas Hotel Madrid and we extremely enjoyed it! Can’t wait to be back =)

img_5971

2 Comments

  1. […] vynechali úplně. Nicméně díky skvělé poloze našeho hotelu 7 Islas, kterému jsme věnovali samostatný článek, jsme to měli všude poměrně blízko a MHD zůstala využita jen pro letištní transfer. Ale […]

  2. […] z výtahu na osmém patře, je ticho. Pokoj byl zařízený v podobném stylu jako ten v 7 Islas Hotel v Madridu, jen o něco menší. Za nás oba narovinu říkáme, že jsme si ho zamilovali na první […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *