Skip to content

Category: Asia

#goodvibes on Gili Meno Island (Bali)

Gili MenoSlovo “dovolenka” je odvodené od “dovoliť si”. Odvážiť sa dlhšie si pospať, so strapatými vlasmi opustiť postel a nasmerovať si to rovno na pláž, celý deň ignorovať telefón, len tak si listovať v knihe či objednať si rovno dva drinky. Proste vybočiť z každodennosti a robiť to, čo nám aktuálne robí radosť a prináša pôžitok.

Na Bali sme odchádzali v dobe, keď sme mali všetkého v Prahe tak akurát dosť (sťahovanie, behanie po úradoch, sr*čky v práci) a tak sme si vopred naplánovali pár dní mimo civilizácie. Ostrov Gili Meno sa stal naším útočišťom pred pred bežným životným štýlom a na tomto mieste sme pochopili naozaj, čo to znamená “spomaliť”.

To have vacation means “to let yourself something”. To let yourself sleep longer, with stray hair leave the bed and go straight to the beach, ignoring the phone whole day, just browse the book or order two drinks. To go out of your everyday routine and just do what makes you happy and brings you joy. 

We went to Bali when we had enough of everything in Prague (moving to new flat, sh*ts at work and other issues..), so we planned ahead to spend few days out of civilization. The island of Gili Meno has become our sanctuary far far away from a common lifestyle, and here we really understood what it means to “slow down”.

3 Comments

#goodvibes in Canggu (Bali)

Potato Head Beach Club BaliNaše dobrodružství na Bali začalo v jeho jihovýchodní části jménem Canggu [čangu]. Oblast plná úžasných kaváren, zdravých restaurací, stylových warungů, kilometry dlouhé pláže a vůbec, tady to prostě žije jako nikde jinde na Bali (mimochodem, přezdívá se tady tomu také hipster district =D).

Our adventure in Bali began in its southeast part named Canggu. The are is full of amazing cafes, healthy restaurants, stylish warungs, miles of long beaches and everything here is just like anywhere else in Bali (btw., it is also called here “hipster district” =D ).

1 Comment

10 reasons why to visit Bali now!

10 reasons why to visit BaliBali nebylo nikdy naším must-visit. Jihovýchodní Asie (potažmo celá Asie vyjma Japonska) nebyla vlastně vůbec na našem seznamu míst, která chceme navštívit. Jenže člověk míní a čas mění a díky akci “Treasure Hunt” u Qatar Airways jsme najednou měli v emailové schránce letenky ne do vysněného Tokia, ale mnohem jižněji, do Denpasaru na ostrově Bali.

Bali has never been our must-visit. Southeast Asia (or all of Asia except Japan) was not even on our list of places we want to go. But the time is changing and with the “Treasure Hunt” promo from Qatar Airways we suddenly have flight tickets in the email not to the dreamed Tokyo but much further to Denpasar on Bali.

Leave a Comment