Skip to content

Together

lush_valentineVo dvojici sa to ľahšie tiahne. Slová, ktoré sme počúvali od detstva a neskôr s prvými prehýrenými nocami, menšími úspechmi a väčšími výzvami, sa do posledného písmena aj naplnili. Spanie pod jednou prikrývkou, spoločné rána, objatie po príchode domov či obyčajné varenie pre dvoch. To všetko má svoje nezameniteľné čaro.

For English click here

Začiatkom roka to už tak býva, že všetko okolo nás začne chytať ružový nádych a do popredia sa dostáva slovo “Láska”. V polovici februára to celé vyvrcholí a ružovo-červený plyš bude na nás pozerať spoza každého rohu. Keď ide o valentínské darčeky, máme v tom obaja jasno. To najlepšie, čo môžeme jeden druhému dať, je spoločne strávený čas. V dnešnom rýchlom svete nekonečných možností na chvíľu vypnúť a užiť si prítomnosť toho druhého. Pripraviť si spoločné raňajky do postele, spoločne objaviť novú kaviareň, uviazať si motýliky a zájsť do divadla alebo zhodiť zo seba všetko oblečenie a skočiť do vane s kúpeľovou bombou z valentínskej kolekcie Lush.

Ako oslávite svoju lásku vy? 🙂

lush_valentineTogether is life easier. Words that we have heard since childhood and later, with the first roaring nights, with minor or greater success were those word filled to the last letter. To sleep under one blanket, having mornings together, hugs after coming home or just an ordinary cooking for two. All this has its unmistakable charm.

At the beginning of every year it happens that everything around us begins to catch a pink tint and to the fore comes the word “love.” In mid-February it all culminates and a pinkish-red plush will be looking at us from every corner. When it comes to valentine’s gifts, we have it both clear. The best thing we can give each other is time spend together. In today’s fast-paced world of endless possibilities, time to “turn off”  for a while and enjoy the presence of each other is simply the best. To prepare a common breakfast in bed, together discover a new cafe, to tie a bow and go to the theater or to drop out all clothes and jump into the tub with bath bombs from Valentine’s Day collection from beloved Lush.

How will you celebrate the love? 🙂

2 Comments

  1. Krásny článok 🙂 Ja s mojou milovanou oslávim sviatok lásky úplne jednoducho, spolu, doma, pri spoločnej večeri… Hlavné je, že budeme spolu 😉

    Flung out of space

  2. Christian Christian

    Krasny text, chlapci! Nech vam laska kvitne aj dalej 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *