Skip to content

Venice in 3 hours

venice-14Není snad člověka, který by neznal Benátky. Proslulé město “na vodě”, které bývalo ve středověku nejvýznamnějším evropským obchodním centrem. Město, ve kterém se odehrávají stovky příběhů knih, desítky filmů a o němž básní básníci a zpívají zpěváci. Známá místa jako Canal Grande, Ponte di Rialto, Palazzo Grassi nebo Basilica di San Marco s náměstím.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

venice-7 venice-5V Benátkách můžete zažít téměř vše. Od horkého léta přes padající sníh až po zaplavené ulice a na nich vystavěné provizorní chodníky. Stačí přijet v tu správnou roční dobu. My jsme na jejich návštěvu měli přesně tři hodiny mezi příjezdem našeho vlaku z Verony a odjezdem transferu na letiště Marco Polo. I ty ale stačily, abychom plně nasáli tu jímavou atmosféru, kterou tohle město vyzařuje.

venice-1 venice-16 venice-9Opět zde platí pravidlo zažijte město po svých, i když na některá místa se jinak než Vaporetem (místní MHD v podobě lodí) nedostanete. Ale jestli se někde dobrovolně ztrácet v úzkých uličkách, tak právě tady. Historické budovy, jejichž fasády hrají všemi barvami, kde jedna je krásně zrekontruovaná aby hned ta vedlejší měla oprýskanou omítku a volala po opravě. Kontrasty, které na první pohled mohou působit odpudivě, ale nakonec zjistíte, že jsou nedílnou součástí Venezie a bez nich by to nebylo ono. K naší smůle byl most Rialto kompletně zahalen a procházel velkou rekonstrukcí, ale stačili jsme si dát v milé kavárně kávu a croissant, zúčastnit se svatebního tance v restauraci na náměstí Sv. Marka, zapózovat turistům u gondoly a při návratu k autobusovému terminálu přes Ponte degli Scalzi nakonec i kvalitně zmoknout.

Benátky můžeme kdykoliv. Na pár hodin i na pár dní. Určitě jsme tam nebyli naposledy.

venice-6 venice-3 venice-2 venice-10Everyone knows Venice, or Venezia. Famous city “on the water” which used to be in the Middle Ages the most important European trading center. The city where the stories take place in hundreds of books, dozens of films, poets write poems about and singers sing songs about. Known places like Canal Grande, Rialto bridge, Palazzo Grassi or the Basilica di San Marco with its square.

venice-8 venice-12 venice-4In Venice you can experience almost everything. From the hot summer through falling snowflakes till the flooded streets with built makeshift sidewalks. You just need to arrive at the right time of year =). We had for our visit exactly three hours between arrival of our train from Verona and the departure of our transfer bus to Marco Polo airport. Even those three hours were enough to let us fully soak into the touching atmosphere that this city exudes.

venice-13venice-16 Again there applies the rule that the best is to experience the city by foot, although some places are accessible only by water for which is the best to use service of Vaporeto (name for the public water transport in Venice). But if you want to voluntarily lost in narrow streets, this is the best place. You will see historic buildings whose facades are playing all colors, where one is beautifully renewed but the next one has peeling plaster and calls for repair. Contrasts that at first glance may act repulsive but afterwards you find out that they are an integral part of Venice and without them it would not be the same. To our misfortune the Rialto bridge was completely enveloped and undergoing big reconstruction. But we didn’t mind, we had great coffee and croissant in nice cafe, unexpectedly attended wedding dance in restaurant at the St. Marco square, did a pose for tourists by gondola and after all when returning to the bus terminal via Ponte degli Scalzi we also got well wet from rain.

There is always a reason to visit Venice. Anytime. For a few hours or for a few days. It doesn’t matter. We can assure you, it was not our last time in Venice.

venice-11 venice-15 venice-18

2 Comments

  1. Nádherné fotky, taky bych se tam určitě chtěla jednou podívat 🙂

    • Děkujeme. Určitě by měl Benátky za svůj život navštívit každý..mají duši a jsou prostě krásné <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *