Skip to content

Verona with Adele

VeronaVerona. Krásné starověké město, které proslavil Shakespeare a jeho milostná tragédie o Romeu a Julii. Ale myslet si, že vám může nabídnout pouze bronzovou sochu Julie s osahaným poprsím a TEN balkón, pod kterým jí Romeo vyznal lásku, by byla obrovská škoda.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

Veronaverona-19verona-4Věděli jste třeba, že zde byla v roce 30 dostavěna Aréna, která je třetí největší na světě po římském Koloseu a amfiteátru v Neapoli? A dodnes slouží svému účelu. Pořádají se zde divadelní festivaly, hostí různé opery a operety (proto jí trochu hyzdí stojící jeřáb, který dovnitř a ven přemisťuje obrovské kulisy) a že byla tím hlavním místem, kvůli kterému jsme výlet do Verony podnikli? Ano, po dva večery zde vystupovala Adele v rámci svého celosvětového turné. A upřímně si nedokážeme představit ikoničtější místo, ve kterém mohou zaznít její písně..mnohé právě také o lásce. O tom ale později.

verona-5verona-8verona-11verona-12I když to na první pohled vypadá, že vše se točí okolo Arény, není to pravda. Nejživějším místem je podlouhlý zelný trh Piazza delle Erbe, který lemují překrásně zdobené historické románské domy ze 13. – 17. století. Najdete zde restaurace, ale také stánky s ovocem, zeleninou nebo suvenýry. Samozřejmě, levněji se najíte v okolních uličkách ;). Pár kroků odsud najdete gotickou hrobku rodu Scaligerů, kteří vládli Veroně téměř po dvě staletí a je s nimi spojeno mnoho míst nejen ve Veroně. Část historických hradeb, které kdysi chránily město, potkáte všude možně, ale nejvýznamnější je bohatě zdobená vstupní brána Porta Borsari z 1. století. Jako všude v Itálii, i tady najdete spoustu kostelů a malých katedrál, od San Zeno Maggiore, San Bernardino přes Sant’ Anastasii až po Duomo di Santa Maria Matricolare (zkráceně Duomo di Verona). Všechny jsou něčím vyjímečné a každý si přijde na své.

verona-15 verona-1 verona-2Řeku Adige musíte alespoň jednou přejít po mostě Ponte di Castelvecchio, který už jak jeho název vypovídá, vede k hradu Vecchio. Oba postaveny ve 14. století z červených cihel. Hrad je přístupný, v létě jeho zahrada září zelení a najdete v něm muzeum věnované zejména rodu Scaligerů. A když už jsme u těch mostů, dalším zajímavým je Ponte Pietra, na kterém najdete stánky místních umělců a vstup z centra města je přes gotickou bránu. Až ho pomalým krokem přejdete, pořídíte pár krásných fotografií s bazilikou San Giorgio in Braida v pozadí (doporučujeme východ nebo západ slunce), vydejte se snad po nejfotografovanějších schodech Scalinata Castel S. Pietro nahoru do kopce k hradu San Pietro, odkud vás čeká dechberoucí výhled na celou Veronu a daleké okolí.

verona-18 verona-24 verona-25verona-7Na první pohled je město malé, na ten druhý se můžete kdekoliv zatoulat a jen tak se procházet uličkami a kochat se. My bydleli, už jak je zvykem, v pronajatém bytě přes Airbnb (kredit 600Kč pro vás, ale i pro nás =) ) v domě z 15. století s dřevěnou podlahou, trámovými stropy a kouzlem, které mají jen podobná místa. Do Verony nelétá z Prahy žádná společnost, a tak jsme využili spoje nízkonákladové aerolinky Volotea do Benátek (10EUR kredit pro vás i pro nás), odkud jsme pokračovali přímým vlakovým spojem. A jak jsme předestřeli už na začátku, hlavním cílem byl sobotní koncert Adele. Jedním slovem životní zážitek. Slyšet její sametově hebký, ale přitom silný a ve všech ohledech jistý hlas ve dva tisíce let starém amfiteátru je něco, co zůstane v nás do smrti. Nelitujeme a nejraději bychom si to zase zopakovali..Adele slíbila, že třeba za 10 let. Tak uvidíme.

Jo, a o Benátkách, které jsme navštívili na pár hodin při cestě zpátky, se rozepíšeme příště ;).

verona-27 verona-29 verona-30verona-31Verona. A beautiful ancient city, famous mostly by Shakespeare’s love tragedy of Romeo and Juliet. But to think that it can only offer you a bronze statue of Juliet with worn breasts and THAT balcony under which Romeo declared his love to her, would be a huge shame.

Did you know that here was built Arena in 30 A.D., which is the third largest amphitheater in the world after Roman Colosseum and the one in Naples? And it still serves its purpose. It hosts theater festivals, various operas and operettas (hence you can see there one crane that moves in and out all those vast theatrical scenery), and that it was the main point of our trip to Verona. Yes, two nights belonged here to famous Adele who sang here two concerts of her worldwide tour. And we honestly cannot imagine more iconic place where you can hear her songs, most of them about love. But about that later.

verona-10 verona-14 verona-13

Although at first glance it seems that everything revolves around the Arena, it is not true. Liveliest place is elongated vegetable market Piazza delle Erbe which is lined with beautifully decorated historic Romanesque houses from the 13th to 17th century. There are restaurants, stalls selling fruit, vegetables and souvenirs. But of course, you can eat cheaper in some of the surrounding streets ;). A few steps away is the Gothic tomb of the Scaliger family who ruled Verona for almost two centuries and with them are connected many places not only in Verona. Part of the historic walls that once protected the city can be met everywhere but the most important one which is elaborately decorated gateway Porta Borsari from the 1st century. As everywhere in Italy, also here you can find a lot of small churches and cathedrals, from the one named San Zeno Maggiore or San Bernardino through the church Sant Anastasia to the Duomo di Santa Maria Matricolare (abbreviated Duomo di Verona). All of them has something special and everyone can find something interesting there.

verona-17 verona-20

You have to pass Adige river at least once over the bridge Ponte di Castelvecchio which had its name after the castle Vecchio where the bridge leads. Both built in the 14th century with red bricks. The castle is open and in the summer the garden is full of greenery and features also a museum dedicated especially to Scaliger family. And while we’re talking about the bridge, another interesting one is Ponte Pietra, featuring stalls of local artists and from the city center is the entrance via Gothic gate. When you will be passing it with slow pace, do not forget to take some beautiful photos with Basilica of San Giorgio in Braida in the background (we can recommend sunrise or sunset time), and after that continue on perhaps the most photographed stairs Scalinata Castel S. Pietro up the hill to the castle of San Pietro where awaits you breathtaking view of the whole Verona city and distant surroundings.

verona-21 verona-22 verona-23

At first glance it seems Verona is a small town, but on the other you can wander off anywhere, just go through the tiny streets and enjoy the real Italy. We lived, as usual, in a rented apartment through Airbnb (25 EUR for you, same for us) in a building from 15th century with wooden floors, beamed ceilings and a charm that only places like this can have. There is no direct connection from Prague to Verona, so we used the low-cost airline Volotea (10 EUR credit for you as for us) to Venice where we continued with direct train. And as we mentioned in the start, our main goal was the Saturday night concert of Adele. It was total lifetime experience. To hear her velvety soft, yet strong and in all powerful voice in the two thousand year-old amphitheater is something that remains in us until death. And we would rather not regret to repeat it again. Adele promised that she perhaps will tour again in 10 years. So we’ll see.

Oh, and about Venice which we visited for couple of hours on the way back, will be the next post 😉

verona-6 verona-16 verona-26 verona-28

4 Comments

 1. Ales Ales

  Moc hezky TR. Je videt, ze jste si to uzili.

  • Děkujeme, a ano, bylo to tam úžasné =) Doporučujeme všem! =)

 2. Paráda! Verona mě nikdy příliš nelákala, ale na těch fotkách vypadá tak krásně! (Ne, že by mě nelákala, ale zkrátka nepatřila k těm destinacím, které mě napadají jako první při výběru dovolené). Ale Adele Vám teda fakt závidím! Já se na ni chystala do Berlína, ale ta cena lístků byla šílená 🙁

  • Verona asi napadne málokoho, ale ze své vlastní zkušenosti vím, že je to super zastávka, pokud se člověk rozhodne projet severní Itálii autem křížem krážem (a spojí to tak s Milánem, Lago di Garda, Maranellem atp.)
   A Adele byl zážitek na celý život..chtěli bychom znova a zas <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *